Privacy & Cookiestatement

Voor het gebruik van www.openhealthhub.com
(versie 1.2)

Dit is het privacy- en cookiebeleid van Open HealthHub, gevestigd bij JIM (6e verdieping, Beatrix Theater) Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64377679.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houdt Open HealthHub zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Bij het gebruik en bezoek van de website www.openhealthhub.com verwerkt Open HealthHub de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende gegevens automatisch verzameld: de unieke identificatiecode en het type van het apparaat of mobiele apparaat dat u gebruikt, informatie over computer en verbinding, statistieken over bekeken pagina’s, het tijdstip van het verzoek, verkeer van en naar de website, de verwijzende URL en het IP-adres. Deze gegevens helpen ons de belangstelling voor onze website te meten en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.
  • Wanneer u een whitepaper, een offerte of een demo van onze diensten aanvraagt, verzamelen wij gegevens (voornaam, achternaam, functietitel, organisatie, land, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere persoonsgegevens die u met ons deelt) om ervoor te zorgen dat wij contact met u kunnen opnemen om de whitepaper en offerte te leveren en om de gevraagde demo voor onze diensten in te plannen.

Wij gebruiken onderstaande cookies voor de aangegeven doeleinden:

  • Als u via de website bij ons wilt solliciteren, verwerken wij uw naam, uw (e-mail)adres, uw telefoonnummer, het door u toegevoegde CV en eventuele andere persoonsgegevens die u met ons deelt. Dit doen wij om kennis te nemen van uw sollicitatie, contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van het verloop van de sollicitatieprocedure.
  • Als wij uw naam en e-mailadres hebben, gebruiken wij die om u te informeren over ontwikkelingen in onze dienstverlening. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via een link in de betreffende mailing.
  • Als u een klacht indient of een vraag stelt, registreren wij uw naam en e-mailadres en eventuele andere door u verstrekte (persoons)gegevens om uw vraag/klacht te kunnen beantwoorden of afhandelen.
  • Naar aanleiding van klachten of meldingen kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of andere onrechtmatige handelingen. Daarnaast kunnen wij (persoons)gegevens verstrekken aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere opsporingsinstanties, indien Open HealthHub daartoe op grond van wet- of regelgeving verplicht is, of indien Open HealthHub daartoe aanleiding ziet op grond van deze verklaring of de gebruiksvoorwaarden van Open HealthHub.

Derden

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Open HealthHub gecontracteerde hostingpartij waar uw persoonsgegevens worden opgeslagen en indien u een informatieaanvraag doet per formulier of chat worden uw gegevens opgeslagen in onze CRM applicatie ZoHo.

De door HealthHub gecontracteerde hostingpartij en ZoHO CRM moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Open HealthHub verplicht de gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken. Uw gegevens worden opgeslagen op servers in Duitsland.

Bewaartermijn

Open HealthHub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, ze worden daarna verwijderd. Dit is in ieder geval na 5 jaar, tenzij u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven, chat of informatie heeft aangevraagd. In dat geval worden uw gegevens voor dat doel langer bewaard.

Informatie die betrekking heeft op de bezoeker en voortvloeit uit het gebruik van de website wordt alleen voor langere tijd bewaard in een vorm die het niet meer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens voldoet aan de eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving.

  • De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (2048 bits TLS-sleutel – zoals aangegeven door het groene slotsymbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Open HealthHub te waarborgen.
  • De website maakt gebruik van DKIM, SPF en DMARC om te voorkomen dat u namens ons e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)informatie te verkrijgen.
  • De domeinnaam van deze website maakt gebruik van DNSSEC. DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (openhealthhub.com) naar het bijbehorende IP-adres (35.157.84.231); het is voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Zo voorkomen we dat u wordt doorgestuurd naar een vals IP-adres.

Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht om Open HealthHub te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen voornoemde verwerking, voor zover dit betrekking heeft op uw specifieke situatie.

U kunt bezwaren of verzoeken indienen bij Open HealthHub, via onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw bezwaar en/of verzoek beoordelen in overeenstemming met de vereisten van de AVG.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@openhealthhub.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wis in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit is om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Open HealthHub B.V.
JIM (6e verdieping Beatrix Theater)
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

Telefoon: +31 85 333 0007

E-mail: support@openhealthhub.com

Martijn Verhoeven is de Functionaris Gegevensbescherming en bereikbaar via support@openhealthhub.com

Cookies

Open HealthHub gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De daar opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Wij gebruiken de volgende cookies op deze website.

First party cookies

First party cookies, zoals functionele cookies, zijn cookies die de website zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van de site en slaan geen persoonlijke of herleidbare gegevens op.

Sessie cookies

Wij gebruiken sessiecookies om instellingen en gegevens bij te houden die op u van toepassing zijn tijdens uw bezoek. Bijvoorbeeld taalkeuze en ingevulde formulierwaarden. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Cookies van derden

Cookies van derden zijn cookies van diensten die de site gebruikt. Hieronder vallen ook sommige tracking cookies. Open HealthHub maakt in ieder geval gebruik van de diensten van de hieronder beschreven partijen.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van Google Inc., als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Met behulp van Google Analytics-cookies verzamelt Open HealthHub informatie over uw computer, besturingssysteem, browser, statistieken over bekeken pagina’s op de website, verkeer van en naar de website, geografische locatie, verwijzende URL en IP-adres om de belangstelling voor Open HealthHub te meten en de gebruikerservaring te verbeteren. 
Open HealthHub heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. en heeft Google Analytics ingericht conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Open HealthHub heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het IP-adres te maskeren, heeft de optie ‘gegevens delen’ uitgezet en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/

Type en opslagtijd van de sessievariabele:

Id: _gid
Domein: .openhealthhub.com
Duur: 1 dag
Beschrijving: De _gid-cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics en slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, terwijl er ook een analyserapport wordt gemaakt van de prestaties van de website. Enkele van de gegevens die worden verzameld zijn het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die ze anoniem bezoeken.

Id: _gat_UA-54759669-1
Domein: .openhealthhub.com
Duur: 1 minuut
Beschrijving: Een variant van de _gat-cookie die door Google Analytics en Google Tag Manager wordt ingesteld om website-eigenaren in staat te stellen bezoekersgedrag te volgen en de prestaties van de site te meten. Het patroonelement in de naam bevat het unieke identificatienummer van de account of website waarop het betrekking heeft.

Id: _ga_GJBPJ0X21J
Domein: .openhealthhub.com
Duur: 2 jaar
Beschrijving: Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics.

Id: _ga
Domein: .openhealthhub.com
Duur: 2 jaar
Beschrijving: De _ga-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het gebruik van de site bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.

Google reCAPTCHA

Deze cookie wordt ingesteld door de Google recaptcha-service om bots te identificeren om de website te beschermen tegen kwaadaardige spamaanvallen.

Type en opslagtijd van de sessievariabele:

Id: _GRECAPTCHA
Domein: www.google.com
Duur: 5 maanden 27 dagen

CookieYes
CookieYes stelt deze cookie in om de toestemmingsvoorkeuren van gebruikers te onthouden, zodat hun voorkeuren bij hun volgende bezoeken aan deze site worden gerespecteerd. Het verzamelt of bewaart geen persoonlijke informatie van de bezoekers van de site.

CookieYes Privacybeleid: https://www.cookieyes.com/privacy-policy/

Type en opslagtijd van de sessievariabele:

Id: _cookieyes-consent
Domein: www.openhealthhub.com
Duur: 1 jaar

Vimeo

Via onze website wordt een cookie geplaatst door Vimeo, Inc. als onderdeel van de videodienst. Wij gebruiken deze dienst om video’s op onze website weer te geven.

Privacybeleid Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Type en opslagtijd van de sessievariabele:

Id: __cf_bm
Domein: .vimeo.com
Duur: 30 minuten

Id: vuid
Domein: .vimeo.com
Duur: 2 jaar
Beschrijving: Vimeo installeert deze cookie om trackinginformatie te verzamelen door een unieke ID in te stellen voor het insluiten van video’s op de website.

Wistia

Wistia plaatst deze cookie om gegevens te verzamelen over de interactie van bezoekers met de video-inhoud van de website, om de video-inhoud van de website relevanter te maken voor de bezoeker.

Wistia privacybeleid: https://wistia.com/privacy

Type en opslagtijd van de sessievariabele:

Id: ongedefinieerd
Domein: improve.openhealthhub.com
Duur: nooit

ZOHO

Via onze website worden cookies geplaatst door Zoho Corporation BV, als onderdeel van de door een gebruiker opgevraagde informatie. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en informatie opvragen. Met behulp van Zoho-cookies verzamelt Open HealthHub informatie over uw computer, besturingssysteem, browser, statistieken over bekeken pagina’s op de website, verkeer van en naar de website, geografische locatie, verwijzende URL en IP-adres om de belangstelling voor Open HealthHub te meten en de gebruikerservaring en contactgegevens van de gebruiker te verbeteren. 
Open HealthHub heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Zoho Corporation BV. en heeft Zoho ingericht conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Open HealthHub heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het IP-adres te maskeren.

Zoho Privacybeleid: https://www.zoho.com/privacy.html

Type en bewaartijd van de sessievariabele:

Id: LS_CSRF_TOKEN
Domein: salesiq.zoho.com
Duur: sessie

Id: uesign
Domein: salesiq.zoho.com
Duur: 1 maand

Id: 663a60c55d
Domein: salesiq.zoho.com
Duur: sessie

Id: 6e4b8efee4
Domein: crm.zoho.com
Duur: sessie

Id: HttpOnly
Domein: crm.zohopublic.com
Duur: sessie

Vragen of klachten

Als u vragen heeft over deze Privacy- en Cookieverklaring, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Indien wijziging van deze Privacy- en Cookieverklaring noodzakelijk mocht zijn, dan vindt u op onze website altijd de meest recente versie. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 oktober 2022.